Algemeen beeld:
Levendig, sierlijk en harmonieus; met zachte expressie.

Karakteristieke eigenschappen:
Sportief, aanhankelijk, beslist zonder angst.

Temperament:
Vrolijk, vriendelijk, niet agressief; geen enkele neiging tot nerveusheid.

Hoofd en schedel:
Schedel bijna vlak tussen de oren. Ondiepe stop. Lengte van de voorsnuit is ongeveer 1,5 inch= 3,8 cm. Zwarte neusspiegel met goed ontwikkelde neusgaten, zonder vleeskleurige aftekening. Voorsnuit naar de punt toe versmallend. Goed ontwikkelde niet bungelende lippen. Gezicht goed opgevuld onder de ogen. Elke neiging tot een smalle en spitse snuit is ongewenst.

Ogen:
Donker, groot en rond, maar niet puilend; goed uiteen geplaatst.

Oren:
Lang en hoog aangezet, met overvloedig behang.

Gebit:
Sterke kaken, met een perfect, regelmatig en kompleet schaargebit, d.w.z.: dat de boventanden sluitend over de ondertanden staan en recht in de kaken geplaatst zijn.

Hals:
Middelmatige lengte en licht gebogen.

Voorhand:
Middelmatige borstkas, goed teugliggende schouders; rechte benen van middelmatig bot.

Lichaam:
Korte lendenen met goede ribwelving. Horizontale rugbelijning.

Achterhand:
Benen van middelmatig zwaar bot; goed gehoekt in het kniegewricht. Geen neiging tot koehakkigheid of sikkelhakken.

Voeten:
Compact, met stevige voetkussens, van goede beharing voorzien.

Staart:
De lengte van de staart in harmonie met het lichaam, goed aangezet. Vrij en blij gedragen, maar nooit ver boven de rugbelijning.

Gangwerk/beweging:
Vrij lopend en elegant in beweging met veel stuwing vanuit de achterhand. De benen van voor en achter gezien paralle bewegend.

Vacht:
Lang, zijdeachtig en zonder krullen. Een lichte golving is toegestaan. Overvloedig bevederd. In het geheel vrij van trimmen.

Kleur:
De erkende kleuren zijn:

  • Black & Tan: ravenzwart met "tan"aftekening boven de ogen, op de wangen, aan de binnenkant van de oren, op de borst en benen en onder de staart. Het "tan"behoort helder te zijn. Witte aftekening is ongewenst.
  • Ruby: geheel diep rood gekleurd. Witte aftekening is ongewenst.
  • Blenheim: Diep kastanjekleurige aftekening, goed gebroken op een parelwitte ondergrond. De aftekening moet gelijkelijk op het hoofd verdeeld zijn en tussen de oren ruimte laten voor de zeer gewaardeerde ruitvormige vlek of "spot" (een uniek raskenmerk).
  • Tricolour: zwart en wit goed verdeeld en gebroken, met "tan"aftekening boven de ogen, op de wangen, aan de binnenkant van de oren,onder de staart en eventueel aan de binnenkant van de benen.

Maat:
Gewicht: van 5,4 tot 8,0 kg. Een kleine, goed in verhouding zijnde hond binnen de gestelde grenzen is wenselijk.

Fouten:
Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden gezien en de zwaarte, waarmee de fout aangerekend wordt, moet in verhouding staan tot zijn ernst.

Opmerking:
Reuen moeten twee volledig ingedaalde, duidelijk normale testikels in het scrotum hebben.