Doel:
Om een fokker, die het voornemen heeft te gaan fokken met een Cavalier King Charles Spaniel, de mogelijkheid te bieden om in plaats van het in het Rasspecifiek Fokreglement gevraagde tentoonstellingsbezoek, de hond te laten aankeuren, d.w.z. conform de rasstandaard te beoordelen op fokgeschiktheid.

Voorwaarden:
De hond reu/teef moet minimaal 9 maanden oud zijn en in bezit van een stamboom en de eigenaar moet lid zijn van de Cavalier Club Nederland. Er zal een reden moeten worden opgegeven waarom men deze aankeuring wil in plaats van tentoonstellingsbezoeken.
Naast deze aankeuring zal ook aan de andere gestelde voorwaarden in het Basis- en Rasspecifiek Fokreglement moeten worden voldaan om daadwerkelijk te gaan fokken.

Aankeuringen:
De club biedt hiervoor minimaal  2 x per jaar de gelegenheid:
Op de VOORJAARSCLUBDAG en op de KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH  in het najaar. Mochten de aanvragen voor deze 2 gelegenheden vol geboekt zijn kan er bij voldoende deelname een extra aankeuring plaatsvinden waarvoor de datum apart bekend gemaakt zal worden. 

Vooraf dient de fokker zijn aanvraag in bij het secretariaat mede vergezeld van een kopie van de stamboom + kopie van de eigendomsregistratie van de Cavalier. Er kan een limiet aan het aantal te keuren honden worden gesteld door het bestuur.

Per fokker mogen per keuringsdag maximaal 2 honden worden aangemeld.

De aankeuring wordt gedaan door een voor ons ras bevoegde Nederlandse keurmeester, bij voorkeur een rasspecialist, in het bijzijn van een bestuurslid.
Hiervoor is er een z.g. "Aankeuringsformulier" dat wordt ingevuld en ondertekend door keurmeester en bestuurslid. Op basis van de bevindingen wordt de fokgeschiktheid  bepaald. Dit echter slechts op uiterlijkheden conform de rasstandaard.

Uitslagen:

De uitslag kan alleen worden samengevat als : positief, negatief of een voorlopige toestemming. Één exemplaar is voor de vereniging en één voor de eigenaar.
Voor jonge honden kan een voorlopige toestemming voor 1 jaar worden gegeven, waarbij een (gratis) herkeuring na de leeftijd van 18 maanden kan worden verlangd.
Evenzo mag na een eerste afwijzing een herkeuring worden aangevraagd.
De uitslagen zullen in het clubblad worden vermeld.

Kosten:
De kosten zijn door het bestuur vastgesteld op € 75,-- per hond en dienen vooraf betaald te zijn aan de penningmeester. (Rek.nr. NL25 ABNA 0132 4143 25  t.n.v. C.C.N. te Bathmen)

Informatie en aanmelden:
Alle informatie over de aankeuringen en het aanmelden van uw honden bij: 

Mw. M.H.G. Kavelaars-van Loenhout  - E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 tel.: 0165-317284 

Vastgesteld op 9 september 2010