Kampeer weekend 2020 Update (23-04-2020)

 

Beste Kampeerders,

 

Zoals een ieder weet kan het kampeerweekend georganiseerd vanuit de Cavalier Club niet plaats vinden dit jaar in verband het Corona virus.

 

Sommigen hebben inmiddels een schrijven gehad van de camping met daarin de opties hoe nu verder. Dit zullen voornamelijk de mensen zijn welke al voor 19 mei een plek gereserveerd hadden. De reserveringen na 20 mei wordt nog geen uitspraak over gedaan.

 

De camping bied een voucher aan waarmee je op een ander moment alsnog op de camping kan verblijven. Wanneer is natuurlijk onzeker.

 

Wij vanuit de evenementen commissie hebben ook contact met de camping. Hierbij hebben we opnieuw voorgesteld of ze toch niet na willen denken of het kampeer evenement van de Cavalier Club Nederland verplaats kan worden naar Hemelvaart 2021. De Molenhof had immers aangegeven dat ze vanaf heden niet meer tijdens het hoog seizoen honden clubs of andere grootschalige clubs willen ontvangen. De camping organisatie moet hierover in beraad gaan. Ergens volgende week komen ze met een antwoord.

 

Als we volgend jaar tijdens Hemelvaart welkom zijn betekend dit dat de mogelijkheid ontstaat om dan de voucher welke je krijgt in te zetten voor Hemelvaart 2021. Een ieder is natuurlijk vrij om te beslissen wat je met je voucher uiteindelijk gaat doen.

 

Voor de huisjes kan een andere regeling gelden. Gezien deze een eigen toilet heeft kan je eventueel wel naar de camping komen. Tot heden hebben we nog geen uitspraak vernomen van de camping hoe ze met de huurders van huisjes om gaan. Uiteraard willen we daar dan ook voor proberen te regelen dat die omgezet kunnen worden naar Hemelvaart volgend jaar. Ook hier geld uiteraard dat een ieder dit individueel moet beslissen.

 

Hopelijk komt er snel duidelijkheid, voor nu wensen we iedereen veel gezondheid en hopelijk tot gauw in deze onzekere tijden.

  

Met vriendelijke groeten, 

Team Evenementen 

Cavalier Club Nederland