In vervolg op onze eerdere updates met betrekking tot het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ organiseert de Raad van Beheer een informatieavond op woensdag 5 juni a.s. voor alle leden.

Sinds de invoering in 2014 van het ‘Besluit houders van dieren’ is het in Nederland verboden om via fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Dit is geregeld in artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren. 

Op 19 maart 2019 heeft de minister het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ als bijlage gepubliceerd in het kamerdossier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarmee is er een wezenlijke verandering opgetreden met grote gevolgen voor de fokkerij van (ras)honden. 

Het rapport bevat de criteria ter handhaving van artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren en zal worden gebruikt door handhavende instanties zoals NVWA en LID. 

De Raad van Beheer nodigt alle leden dan ook graag uit om de recente ontwikkelingen gezamenlijk te bespreken. Immers de mogelijke gevolgen zijn niet alleen voor de kortsnuitige rassen. Nieuw beleid en zienswijzen kunnen in de toekomst ook van toepassing worden op andere aspecten binnen de fokkerij en het houden van honden in Nederland. Het Ministerie heeft aangegeven aan de Raad van Beheer om open te staan voor een goed onderbouwd plan van aanpak voor de georganiseerde kynologie. De Raad van Beheer geeft natuurlijk graag invulling aan dit verzoek. In een goede samenwerking en afstemming met alle betrokkenen moeten wij op korte termijn tot een plan van aanpak kunnen komen. Het bestuur van de Raad van Beheer hoopt dan ook vele van u te mogen verwelkomen op onze komende informatieavond. 

De uitnodiging voor deze avond vindt u HIER.